IOT – האינטרנט של הדברים

IOT הוא מושג חדש ששוטף בהתלהבות את כל תחומי החיים. כל אביזר שמתקשר עם שרתים מרכזיים שנשלטים מכל מקום הוא אביזר ב-IOT. כך ניתן למצוא רכבים שמדווחים למוקד על תקלות שונות, אביזרי רפואה מנוהלים וכיוצא באלו. מערכת ADIOS פועלת כאביזר בתחום שמוגדר בעולם כ-Smart Living, שזהו פיתוח של תחום הבית החכם. אפשרות התקשורת של אביזרים מאפשרת גמישות למשתמש בניהול מדוייק ואמין של האביזר. למשל, בתחום המלונאי, שימוש ב-ADIOS מאפשר ניהול "מלון ללא קבלה" Reception-Less Hotel. חסכון בזמן התקנה וגמישות בניהול יומיומי.